Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı  Suçundan açılan kamu davasında verilen BERAAT kararı

 

                          Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinde  Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı  Suçundan açılan kamu davasında verilen BERAAT kararı ile ilgili Yerel Mahkemenin gerekçeli kararı aşağıda gösterilmiştir. Sevgili okuyucularımız ve meslektaşlarımız yararlanabilirler. Sevgilerle...

 

 

T.C.
KAHRAMANMARAŞ
5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ                                                   BERAAT KARARI

DOSYA NO : 2019/308 Esas
KARAR NO : 2019/380
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2019/4511

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

 

DAVACI :K.H.
MAĞDUR :PINAR Ö.......
KATILAN :AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ, KAHRAMANMARAŞ.
VEKİLİ :Av. H......, Kurum vekili.
MÜŞTEKİ :T........

SANIK :OĞUZHAN E......N,
MÜDAFİİ :Av. ÖMER FARUK ARDIÇ, KAHRAMANMARAŞ
SUÇ : On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı
SUÇ TARİHİ : 01/07/2015
SUÇ YERİ : KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
KARAR TARİHİ : 26/11/2019

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılaması sonunda:
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
İDDİA: Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18/07/2019 tarih ve 2019/4511 esas sayılı iddianamesi ile; "On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı suçundan TCK'nın 103/1-3. Maddeleri uyarınca cezalandırılması" talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.


MÜTALAA: İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında: Her ne kadar sanık Oğuzhan Ertan hakkında, eşinin kardeşinin kızı olan mağdur Pınar Ö...'e yönelik olarak 2015 ve 2016 yılında yanağından ve dudağından öpmesi, vajinasına, kalçasına ve göğüslerine dokunması iddiasıyla iddianame düzenlenmişse de, mağdurun ilk ifadesinde belittiği hususların aksine, ikinci ifadesinde dikkat çekmek amacıyla eniştesinin kendisini istismar ettiğini söylediğini beyan ettiği, aşamalarda alınan beyanlarının birbiriyle çelişki gösterdiği, mağdurun hangi beyanının doğru olduğu konusunda tereddüt ve şüphe hasıl olduğu, mağdurun ilk ifadesinde iddia ettiği olayları gören herhangi bir tanığın bulunmadığı, mağdurun olayın hemen akabinde değil de aradan 2-3 yıl geçtikten sonra olayı ilgili merciilere bildirdiği, sanığın alınan savunmalarında istikrarlı şekilde yüklenen suçlamaları kabul etmediği, bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, sanığın atılı cinsel istismar suçunu işlediğine dair şüphe hasıl olduğu, şüpheden sanık yararlanır ilkesi doğrultusunda yüklenen suçun sanık tarafından işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilmesi görüşünde bulunmuştur.


SAVUNMA:
Sanık Oğuzhan E.....n mahkememizce alınan savunmasında: "Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben şehir dışında çalışan evine nadir gelen bir insanım, suç tarihlerinde de ben mağdur ile karşılaşmadım, evde de değildim, şehir dışındaydım, mağdur ile aramızda herhangi bir husumet yoktur, ancak sonradan öğrendiğim kadarı ile bir arkadaşının başına buna benzer bir olay gelmiş, arkadaşı mağdura anlatmış, mağdur da okulda bir hırsızlık vakasından dolayı suçun üzerine kalacağı endişesi ile böyle bir olay anlatmış, suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.


SÖZLÜ DELİLLER:
Mağdur Pınar Ö...r mahkememizce alınan beyanında: "Bana yapmadı dediğim ikinci ifadem doğrudur, sanıktan şikayetçi değilim" şeklinde beyanda bulunmuştur.
Müşteki Tülay Ö...r talimat mahkemesince alınan beyanında: Mağdur Pınar Ö...r benim kızım olur. Olay nedeni ile okuldan çağrıldıktan sonra bana bilgi verilince ben kızımla bu olayı konuştum. Olay günü kızım okulda ağlayınca rehben öğretmeni yanına gelmiş. Ne oldu anlat başına bir şey mi geldi, ben senin arkandayım demiş. Sonrasında kızım sanık olan eniştesi Oğuzhan Ertan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu şeklinde beyanda bulunmuş olsada, ben sonrasında kızım ile yaptığım görüşmede, kızım bana okulda arkadaşının parasının kaybolduğunu, kaybolan paradan kızımın sorumlu tuttuklarını, kızımı hırsızlık ile suçladıklarını, bu nedenle kızımın ağladığını, öğretmenleri neden ağladığını orduğunda adının hırsıza çıkacağını düşündüğü için bu olayı anlatamadığını, ağlamasının nedeni olarak sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediğini kızım bana anlatmıştır. Olayın aslı budur. Ben olay nedeni ile şikayetçi değilim, kamu davasına katılmak istemiyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur.


YAZILI DELİLLER:
Antalya eğitim araştırma hastanesi adli tıp birimince düzenlenen 24/06/2019 tarihli rapor
18/05/2018 tarihli sosyal inceleme raporu
16/05/2018 tarihli adli görüşme ve değerlendirme formu
Sanığın nüfus ve adli sicil kaydı


DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dosyada toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde;Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18/07/2019 tarih ve 2019/4511 esas sayılı iddianamesi ile sanığın çocuğun cinsel istismarı suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de;
Sanığın, mağdurenin teyzesinin kocası olduğu ,mağdurenin 8.sınıf öğrencisi olduğu ve 10/05/2018 günü okulda iken ders çıkışı ağlamaya başladığı ,öğretmeni olan ve dosyada tanık olarak ifadesi alınan Zehra Ç....'nin kendisine neden ağladığını sorması üzerine mağdurun yaşadığı olayları sınıf öğretmenine anlattığı, akabinde 16/05/2018 tarihinde rehber öğretmen ile görüşme yaptığı ve burada yaptığı görüşmede 5.sınıfın yaz tatilinde Kahramanmaraş'ta yaşayan teyzesinin yanına geldiğini, tam tarihi belli olmayan bir gün teyzesinin eşi olan sanık Ertan'ın kendisini öpmeye çalıştığını ve özel bölgelerine dokunduğunu yine 6. ve 7.sınıfın yaz tatillerinde de aynı şekilde eniştesinin kendisini istismar ettiğini, korkup kimseye bir şey anlatmadığını, kendisine inanılmayacağını düşündüğünü, beyan etmesi üzerine okul rehber öğretmeni tarafından 16/05/2018 tarihli öğrenci görüşme formu düzenlendiği ve durumun adli mercilere bildirilmesi üzerine soruşturmaya başlanıldığı ,mağdurenin çocuk izleme merkezinde alınan ifadesinde özetle;5.sınıfın yaz tatilinde teyzesine gittiğinde sanığın kendisini yanağından ve dudağından öptüğünü, teyzesinin, dayısının ve çocukarın da evde olduğunu ancak başka odada olmaları nedeniyle görmediklerini, bir gün teyzesi gece işe gittiğinde eniştesinin kendisini kucaklayıp yatak odasına götürmeye çalıştığını, burada kendisini üstüne alıp özel bölgelerine kıyafetleri üzerinden dokunduğunu, yapma dediğini bunun üzerine bıraktığını 6.sınıf yaz tatilinde de yine annesi ile Kahramanmaraş'a geldiğini babasının izin vermediğini ancak zorla izin alıp geldiklerini, sanığın yine kendisini yanağından ve dudağından öptüğünü, olanları kimseye anlatmadığını, inanmayacaklarını düşündüğünü beyan ederek sanıktan şikayetçi olmuş ise de; mağdure 17/05/2018 tarihli çocuk izleme merkezinde alınan beyanında bu kez özetle ;okulda Melek isminde bir arkadaşının eşyasının kaybolduğunu, kendisinin aldığını düşündüğünü ve diğer arkadaşlarının da bunu öğrenmesi üzerine dikkat çekmek için eniştesinin kendisini istismar ettiğine yönelik bu şekilde bir olay anlattığını, böyle bir şeyin olmadığını beyan etmiş, mahkemede mağdurenin çocuk izlem merkezinde beyanının alınması nedeniyle yasa değişikliği gözönüne alınarak yeniden detaylı beyanı alınmamış olup sadece 16/05/2018 tarihli beyanları ile 17/05/2018 tarihli beyanlarından hangisinin doğru olduğu sorulmuş mağdure eniştesinin böyle bir şey yapmadığı yönündeki ikinci beyanının doğru olduğunu beyan etmiş ,


Mağdurenin annesi olan müşteki Tülay aşamalardaki beyanlarında özetle ;sanığın böyle bir şey yapacağını düşünmediğini ,zira mağdure kızıyla yaptığı görüşmede, mağdurenin bu olayların doğru olmadığını, okulda arkadaşının kaybolan parası nedeniyle kendisini sorumlu tutmalarından korktuğu için böyle şeyler anlattığını ifade ettiğini beyan etmiş,
Mağdure hakkında Antalya eğitim araştırma hastanesi adli tıp birimince düzenlenen 24/06/2019 tarihli rapora göre, mağdurenin beyanlarının yönlendirmeye açık olabileceği ve ifadelerinin kurgusal nitelik taşıyabileceği tıbbi kanaatine varıldığı bildirilmiş,


Sanık aşamalardaki savunmalarında özetle ;mağdurenin anlattığı şeylerin mümkün olmadığını ,kendisinin 1 gün evde ise 3 gün dışarıda çalıştığını , mağdurenin okuldaki hırsızlık olayının üzerine kalması nedeniyle bu şekilde beyan vererek dikkat çekmeye çalıştığını ifade ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş olup;


Mağdurenin aşamalarda alınan ve bir biriyle taban tabana zıt, çelişkili, tutarsız beyanları ,mağdure hakkında düzenlenen mağdurenin beyanlarının kurgusal nitelik taşıyabileceği yönündeki adli tıp raporu ,mağdurenin annesi müştekinin mağdure kızının kendisine bu olayların doğru olmadığını, korktuğu için bu olayları söylediğini ifade ettiği yönündeki beyanı ile mağdure hakkında düzenlenen adli tıp raporunu destekler nitelikte mağdurenin okuldaki hırsızlık olayının üzerine kalmasından dolayı ilgi çekmek için sanıkla ilgili böyle bir şey söylediğine, sanığın kendisine yönelik böyle bir eyleminin olmadığına yönelik 17/05/2018 tarihli beyanı ,mağdurenin sanığın eylemlerine ilk olarak 5.sınıftayken maruz kaldığı yönündeki beyanı ile 6.sınıfın yaz tatilinde yine annesi ile teyzesigile gelmek istediğini, babasının izin vermediğini ancak zorla izin aldıkları yönündeki beyanları dikkate alındığında, mağdurenin sanık tarafından böyle bir eyleme maruz kalmasına rağmen bir sonraki sene yine sanığın evine gitmek için ısrar etmesinin ve 3 yıl önce başına gelen olayları üzerinden uzun zaman geçtikten sonra dile getirmesinin hayatın olağan akışı ile uygun düşmediği hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; mağdurenin çelişkili ve tutarsız, soyut beyanları dışında sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair dosyada şüpheye yer vermeyecek somut nitelikte herhangi bir delil bulunmadığından, sanığın üzerine atılı suçtan beraatine dair aşağıdaki gibi hüküm tesis edilmiştir.


HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1-Her ne kadar sanık Oğuzhan E.....N hakkında üzerine atılı "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle Mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delile ulaşılamadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,
2-Sanık yargılamada kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 5.450-TL maktu vekalet ücreti takdiri ile sanık lehine hazineden tahsiline,
3-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, Sanık, sanık müdafii, mağdur, (SEGBİS sistemi aracılığıyla) mağdur vekilinin yüzüne karşı, müşteki ve katılan suçtan zarar gören kurum vekilinin yokluğunda, C. Savcısı M.... huzuruyla görüşe uygun olarak, yüze karşı verilenler yönünden hükmün tefhiminden, yoklukta verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup zapta geçilmek ve hakime onaylattırılmak suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.26/11/2019