HAKARET SUÇUNDAN AÇILAN KAMU DAVASINDA BERAAT KARARI

 

                         

              Müvekkil hakkında boşanma davası devam ettiği sırada diğer eşin hakaret sebebiyle şikayeti ile açılan kamu davasında, Yerel Mahkemece hakaret suçunun oluşmaması nedeniyle BERAAT kararı verilmiştir. Yerel Mahkemenin gerekçeli Beraat kararı aşağıda gösterilmiştir. Okuyucularımız ve meslektaşlarımız gerekçeli karardan yararlanabilirler. 

 

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2020/69 Esas
KARAR NO : 2020/487
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2020/3566

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A


DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ :MİNE Ö.....I, TC Kimlik No:5.......4 ........./ İSTANBUL adresinde oturur.
SANIK :İSA Ö.....I, TC Kimlik No:5...........2 H.........Merkez 12 Şubat/Kahramanmaraş
VEKİLİ :Av. ÖMER FARUK ARDIÇ, İsmetpaşa Mahallesi 36010.Sokak Gülpak 2 Apt. Kat:3 No:5 46100 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ
SUÇ :Hakaret
SUÇ TARİHİ / SAATİ :22/08/2019 -
SUÇ YERİ :İSTANBUL/PENDİK
KARAR TARİHİ :03/04/2020

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 15.01.2020 Tarih, 2020/3566 Esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında hakaret suçundan TCK 125/1-2,53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıştır.
Sanığa atılı suçların yasada ön görülen üst sınırı gözetilerek basit yargılama usulü uygulanmıştır.
Taraflara CMK 251. Maddesi uyarınca meşruhatlı tebligat gönderilmiştir.
Müştekiye gönderilen tebligat 10.03.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.


Sanık kollukta vermiş olduğu Savunmasında: " müşteki ile 19 yıllık resmi nikahlı eş olduklarını, eşiyle iki yıldır ayrı yaşadıklarını boşanma aşamasında olduklarını , eşinin 14 Ağustos 2019 günü kendisinin telefonuna beni 5 yıl daha boşamıyacakmısın 5 değil istersen 15 yıl boşama ben hayatımı erteleyecek değilim, en güzelini ve alasını yaşıyorum bundan emin ol onursuz ve gurursuz yaşamaya devam et bu da sana yakışır şeklinde tahrik içerikli mesajlar atınca kendisinin de müştekiye yazdığını tehdit etmediğini, kötü söz söylemediğini suçlamayı kabul etmediği " şeklinde savunmada bulunmuştur.

Sanık vekilinin 20.02.2020 tarihli mahkememize hitaben vermiş olduğu dilekçesinde : müşteki Mine Ö.......ı kolluk görevlilerine 18/09/2019 tarihinde müracaat ederek özetle, ayrı yaşadığı eşi olan şüphelinin kendisini arayarak "Orospu başkalarıyla yatıp kalkıyorsun, seni çevrene rezil edeceğim, çocukları alacağım senden, benden kurtuluşun yok, senin peşini bırakmayacağım." şeklinde tehdit ve hakaret ediyor olduğunu, kendisine iftiralar atarak işinden ve evinden attırmak istediğini, son olarak 22/08/2019 tarihinde telefonuna hakaret içerikli mesaj gönderdiğini, şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan ettiği, ''' şeklinde belirtilmiştir. Burada bahsedilen tüm beyanlar külliyen yalandır. Burada bahsedilen beyanlar soyut olup hiçbir delil ibrazı da bulunmamaktadır. Müvekkil de yine aynı şekilde bu beyanların tamamının yalan olduğunu bu suçlamaları asla kabul etmediğini belirttiğini, İddianamenin İkinci parağrafında ise; "Otel kayıtların çıktı Yükselle - Yükselle tatil günlerinde otel köşelerinde gezerken aklın neredeydi, anne olduğunu yeni mi anladın" benzeri onur şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanıldığının görüldüğü, böylece şüphelinin müsnet hakaret suçunu işlediği, şeklinde belirtilmektedir. Buradaki cümlelerde herhangi bir hakaret unsuru bulunmadığını, Müştekinin 14/08/2019 tarihinde saat 07:26 sıralarında ''Beni yıl daha boşamıycakmışın 5 değil istersen 15 yıl boşama ben hayatımı erteliycek değilim en güzelini ve en alasını yaşıyorum bundan emin ol onursuz ve gurursuz yaşamaya devam et buda sana yakışır'' gönderdiği mesaja karşılık olarak; sanığın da 22/08/2019 tarihinde saat 20:27 sıralarında şu mesajı gönderdiğini '' Bak mine yusufa mesaj atıp durma yükselle tatil günlerinde otel köşelerinde gezerken aklın nerdeydi anne olduğunu yeni mi anladın ben iki çocuğumu da alacağım senden ben okuturum çocuklarıma mesaj çekip durma git hayatını yaşa, bir daha oğluma mesaj atma ben okuturum sen bizden uzak ol'' . Şeklinde mesaj attığını bu mesajın tamamen eleştiri mahiyetinde olduğunu, müşteki ile sanığın mesaj ekran görüntülerini dosyaya ibraz ettiğini, açıklanan ilke ve esaslar çerçevesinde, müştekinin müvekkile gönderdiği mesaja karşılık olarak verdiği cevap "...Otel kayıtların çıktı Yükselle - Yükselle tatil günlerinde otel köşelerinde gezerken aklın neredeydi, anne olduğunu yeni mi anladın...” şeklinde sözler söylediği olayda; sanığın kendisine gönderilen mesajdan rahatsızlık duyduğu sonucu kullandığı anlaşılan bu sözlerin ekte ibraz ettiğimiz mesaj kayıtlarının bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde söz konusu ifadelerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta  olmaması karşısında hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı bu nedenle sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etmiştir.


DELİLLER, DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
Müşteki kollukta vermiş olduğu beyanında : " İsa Ö....I, boşanma aşamasında olduğum eşim olur, boşanma davamız İstanbul Anadolu 21. Aile Mahkemesinde devam etmektedir, müşterek 2 çocuğumuz vardır. Eşim İsa'nın bana şiddet uygulamasından dolayı şikayetçi olmuştum, hakkında önleyici tedbir karan da verilmişti, ancak tedbir kararının süresi bitmiştir. İsa, tedbir kararı bittikten sonra benim ikametim ve işyerim çevresinde dolaşmaya ve beni telefonla arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı: Benim kullanmakta olduğum' 0532 4....... numaralı hattımı kendisinin kullanmakta olduğu 0536 ....... numaralı hattan değişik gün ve saatlerde arayarak " Orospu, başkalarıyla yatıp kalkıyorsun, seni çevrene rezil edeceğim, çocukları alacağım senden, benden kurtuluşun yok, senin peşini bırakmayacağım " diyerek bana tehdit ve hakaretlerde bulunmaktadır. Ancak arama kayıtlan sildim, telefonumda yoktur, kendisi benim hakkımda iftiralar atarak beni evimden ve işimden attırmak İstemektedir. Benim kullanmakta olduğum _0532 431 ..... numaralı hattıma kendisinin kullanmakta olduğu 0536-...... numaralı hattan 2 Ağustos 2019 günü saat 20:27 sıralarında ve incesinde hakaret içerikli mesaj atmıştır, mesaj telefonumda kayıtlıdır, siz görevlilere kendi rızam ile gösterebilirim, mesajın çıktısını aldım dosyaya eklenmesini isterim (Müştekinin Samsung marka mavi renkli üzerinde 0532.........numaralı hattın takılı olduğu telefon incelemesinde müştekinin telefonunda " Dengesiz " olarak kayıtlı 0536 ....... numaralı hattan 22 Ağustos 2019 günü saat:20:27 sıralarında mesajın geldiği ve müştekinin telefonunda olduğu görüldü). Ben de artık benim hakkımda asılsız iddialarda bulunmasına , bana tehdit ve hakaretlerde bulunmaktadır, boşanma aşamasında olduğum eşim İsa'nın beni telefonla arayarak ve mesaj atarak tehdit ve hakaretlerde etmesinden , benim hakkımda asılsız iddialarda bulunmasından ve ikametim ve işyerim çevresinde dolaşarak beni huzursuz etmesinden dolayı kendisinden davacı ve şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulunmuştur.


Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde ;
Sanık İsa'nın olay tarihinde müşteki Mine'nın kullanmış olduğu telefon numarasına "otel kayıtların çıktı Yükselle-Yükselle tatil günlerinde otel köşelerinde gezerken aklın neredeydi, anne olduğunu yeni mi anladın" şeklinde mesaj atarak TCK 125/1-2 maddesindeki sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti yoluyla hakaret suçunu işlediğinden bahisle açılan kamu davası incelendiğinde; iddianamede yazılı sanığın söylediği iddia olunan sözler incelendiğinde olay tarihi itibariyle müşteki ile evli olan sanığın müştekiye attığı iddia edilen mesajların ayrı yaşamaları ve aralarındaki olay bütünü de değerlendirildiğinde ve Yargıtay kararları da gözetildiğinde şeref ve saygınlığı rencide edecek boyutta olmadığı tespit edildiğinden unsurları oluşmayan bu suçtan sanığın beraatine karar vermek gerekmiştir.


HÜKÜM:Yukarıda Açıklanan Gerekçeye Göre;
1-Her ne kadar sanık hakkında müştekiye yönelik eylemi nedeniyle TCK 125/1-2 maddesindeki sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti yoluyla hakaret suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmışsa da, sanığa yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın CMK 223/2-a maddesi gereği BERAATİNE,
-Sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT'ye göre 3400 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
-Yargılama giderlerinin kararın niteliği gereği kamu üzerine bırakılmasına,
-7188 sayılı yasayla değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 252/1 maddesi uyarınca verilen hükme karşı tarafların kararın tebliğinde itibaren 7 günlük süre içerisinde itiraz yasa yoluna başvurmaları hakkının bulunduğuna,
-Süresinde İtiraz edildiği takdirde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 252/2. maddesi uyarınca duruşma açılarak yargılamaya devam olunmasına,
-Dair Basit Yargılama Usulü uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile düzenlenecek tutanak ile ya da ikametleri yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile düzenlenecek tutanak ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 03/04/2020