TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU


Taksirle öldürme, failin kendisine yüklenen ödeve (objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne) aykırı davrandığı için öngörebilme ve önleyebilme olanağına sahip bulunduğu halde, bir“ insanın ölümüne neden olmasıdır.

Taksirle öldürme suçunun hukuksal konusunu “yaşam hakkı” oluşturmaktadır.

Taksirle Öldürme suçu, serbest hareketli bir suçtur. Suçun hareket öğesini bir insanın ölümüne neden olan davranışlar oluşturmaktadır (TCY m. 85 /1). Burada ölüm sonucu failin taksirli eyleminden kaynaklanmaktadır. Suçun hareket öğesi bakımından kural olarak, kasten öldürme suçu açısından yapılan açıklamalar geçerlidir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nda taksir kalıpları tek tek gösterilmemiştir.

Taksirli eylemin, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazlakişinin yaralanmasına neden olması, cezamn artınlmasını gerektiren nitelikli unsurlardır (TCY m. 85 / 2). Ayrıca bilinçli taksir durumunda da faile verilecek ceza arttırılmaktadır.

Suçun manevi unsurunu taksir oluşturmaktadır. Taksir, failin kendisine yüklenen ödeve (objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne) aykırı davranarak öngörebilme ve önleyebilme olanağına sahip bulunduğu bir sonucun gerçekleşmesine neden olmasıdır. Fail, objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasaydı bir insanın ölümüne neden olmayacaktı.

Teşebbüs ancak kasten işlenebilen suçlar bakımmdan söz konusu olabileceği için taksirle öldürme suçuna teşebbüs mümkün değildir. Taksirle insan öldürme suçu, hareketin yapıldığı zaman değil, sonucun gerçekleştiği zaman tamamlanmış sayılır.

Taksirli suçlara iştirak mümkün olmadığı İçin taksirle Öldürme suçuna iştirak de mümkün değildir. 
 
 
Eylem, birden fazla insanın ölümüne yada bir birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise bu suçun nitelikli biçimini oluşturduğu için TCK M. 85/2 Gerçek içtima hükümleri uygulanmaz. 

 
 Taksirle öldürme suçunun soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır, şikâyet aranmaz.(Kaynak:Themıs Ceza Hukuku)