Kahramanmaraş En İyi Boşanma Avukatı

Evlilik müessesini sona erdiren durumlar Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma ile evlilik süreci sonlandırılır. Evlilik müessesi sona erdirilmek istediğinde bu süreç sadece Türk Medeni Kanunu’nda da belirtildiği üzere dava yani hakimin onayı ile gerçekleştirilmektedir.

Tarafları boşanma noktasına getiren nedenler, tarafların avukatları tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulur. Bazı boşanma davalarında sürecin zorluğu geçmesi sorunu yaşanabilir. Bu süreç tarafların farklı beyanları ya da bir tarafın boşanmak istemesinden kaynaklanabileceği gibi mal paylaşımında yaşanan aksaklıklarda olabilir. Boşanma davası sürecinde Kahramanmaraş en iyi boşanma avukatı bu süreci titizlikle yürütecektir.

Hukukun her alanında, devamlı olarak yenilenen Yargıtay ve İstinaf mahkemesi kararları dava süreçleri için büyük önem taşır. Boşanma davaların da Kahramanmaraş en iyi boşanma avukatı tarafından yardım almak içtihat bilgilerinden yararlanılmasına ve dava sürecinde doğru yolun izlenmesine, usul ve ispat kurallarına da hataya düşülmemesine yardımcı olacaktır. Dava sürecinde yaşanan aksamalar ya da hataların geri dönüşü yoktur. Bu tür durumlarda haklılığınızı kaybetmenize yol açacaktır. Özellikle boşanma davalarında yaşanan aksaklıklar boşanma sürecini uzatacağı gibi taraflar arasındaki gerilimin dozunu da arttırmaktadır. Bu durumla karşılaşmamak için Emin Hukuk Bürosu en iyi boşanma avukatlı ile dava süreçlerini büyük bir özenle yürütmektedir.

Boşanma Avukatı ve Boşanma Nedenleri

Boşanma davalarında kimi taraflar anlaşarak sorunsuz bir boşanma süreci geçirirler. Kimi taraflarda ise süreç bu kadar çabuk ilerlemez. Aile birliğini temelden sarsan sorunlarla karşılaşıldığı boşanma davalarında uzun süren bir dava süreci ile karşılaşılabilmektedir. Evliliğini sonlandırmak için başvuran tarafları nedenleri dinlenerek boşanma davası süreci için harekete geçilir. Boşanma davasında süreci başlatabilmek için Medeni Kanun’da yer alan gerekçelerden birisiyle başvurulması gerekmektedir. Bu gerekçeler kısaca; zina, cana kastetmek, kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz bir hayat sürdürmek, terk etmek, akıl hastalığı ve şiddetli geçimsizliktir. Bu nedenlerle açılacak davalarda tarafların Kahramanmaraş en iyi boşanma avukatı ile yapacakları görüşmeler ile boşanma sürecini başlatabilirler.

Tarafları evliliği bitirme noktasına getiren nedenler farklılık göstermektedir. Bu süreçte Emin Hukuk Bürosu bünyesinde Kahramanmaraş en iyi boşanma avukatı, boşanma sürecinde her olayı ve süreci kendi özelliklerine göre ele alarak hangi olayların mahkeme karşısında sunulabileceğini, hangi olayların ispatı için daha çok çaba harcanması gerektiğini ve öne sürülen olayların ispatı için nelerden faydalanabileceğine dair değerlendirmeler yaparak müvekkilini yönlendirecektir. Boşanma davaların olayların ya da süreçlerin ispatı en önemli noktadır. Bundan dolayı dava süreçlerinde ispat isteyen detaylar için iyi bir boşanma avukatı ile çalışmak gerekmektedir.

Boşanma süreçlerinde ispat aşaması titizlik isteyen bir konudur. Taraflar boşanma karar verdikleri zaman boşanma nedenlerini aktarsalar bile bu süreç üçüncü kişiler tarafından gözlemlenmediği ya da taraflardan başka şahit olmadığı durumlarda ispatlaması oldukça zordur. Yaşanan olayların ardından taraflar boşanma düşüncesi öncesi fotoğraf, yazışma veya mesajlar gibi detayları sildikleri zaman ispat unsuru bulmak oldukça zorlayıcı olmaktadır. Bundan dolayı taraflar dava sürecinde mahkemeden istedikleri sonucu alabilmeleri için Kahramanmaraş en iyi boşanma avukatı tarafından yardım alarak süreci lehinize hareket ettirebilirsiniz.

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatının Rolü

Boşanma davalarında taraflar anlaştığı zaman boşanma süreci hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Şayet evliliğiniz en az 1 (bir) yıl sürmüşse boşanma avukatı tarafından hazırlanan boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanma davası açılarak evliliğinizi sonlandırabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına kıyasla hızlı bir şekilde ve genellikle tek celsede gerçekleşmektedir. Emin Hukuk Bürosu bünyesinde bulunan Kahramanmaraş en iyi boşanma avukatı ile kısa süre içerisinde boşanma protokolü hazırlanarak süreç işleme konulmaktadır.

Çekişmeli boşanmaları, boşanma davaları çeşitleri arasında yer almaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar boşanma konusunda anlaşamazlar ya da taraflardan biri boşanmayı kabul etmediği durumlarda görülen boşanma davasına denilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında süreç bazı durumlarda uzun olabilmektedir. Bundan dolayı Kahramanmaraş en iyi boşanma avukatı tarafından hazırlanan boşanma dilekçe eksiksiz ve hatasız olarak yazılması büyük önem taşır. Çekişmeli boşanma süreçlerinde tarafların anlaşabilmeleri ya da boşanmayı kabul etmeleri için izlenmesi gereken yollar bulunur. Boşanmak isteyen taraf ya da taraflar boşanmaya neden olan olay ve süreçleri ispatlamak ya da şahitler ile süreyi teyit etmelidirler. Bu durumlarda taraflar arasında süreç daha gergin geçebilir ve yaşanan aksaklıklara bağlı olarak dava süreci uzayabilir.

Çekişmeli boşanma davasında gereğine uygun boşanma dilekçesinin hazırlanması ve beraberinde mahkemeye sunulacak nedenlerin ve ispatların sorunsuz hazırlanabilmesi için avukat oldukça önemlidir. Yargı içerisinde hata yapma payı bulunmaz. Mahkeme esnasında yaşanan sorunlar hak kaybetmenize yol açabileceği gibi davanın seyrini de değiştirebilir. Kahramanmaraş en iyi boşanma avukatı çekişmeli boşanma süreçlerinde, dava hazırlıklarında her ayrıntı ile titizlikle ilgilenmektedir. Boşanmaya neden olan süreçler ve olaylar için müvekkilini doğru şekilde bilgilendirerek dava sürecine hazırlanır. Çekişmeli bir boşanma yaşanacaksa olayı müvekkilinin lehine çevirecek detaylarla ilgilenerek dava sürecine hazırlanır.

Evliliğini sona erdirmek isteyen kişiler genellikle boşanmanın kısa sürede gerçekleşmesini isterler. Emin Hukuk Bürosu bünyesinde yer alan Kahramanmaraş en iyi boşanma avukatı sayesinde anlaşmalı boşanmalarda doğru boşanma protokolü hazırlanarak evliliğin hızlı bir şekilde sonlandırılmasını sağlar. Çekişmeli geçen boşanma davalarında da süreci müvekkilinin lehine çevirerek mahkeme usulüne uygun hareket eder. Boşanma süreçlerinde tarafların boşanma nedenleri önemli olduğu kadar boşanma avukatları da büyük önem taşır. İyi bir boşanma avukatı süreci doğru yönetecek ve mahkeme sürecini lehinize döndürecektir. Böylelikle karşı taraf ile yaşanan aksaklıklar ya da ispat isteyen konular hakkında avukat müvekkil ilişkisi ile hızlı sonuç alacaktır.