Kahramanmaraş En İyi Avukat

Kahramanmaraş en iyi avukat, hukuki işlemlerini ve davalarını pratik ve sonuca yönelik olarak çözüme kavuşturmak isteyen kişilerin başvuracağı, adaletin sağlanabilmesi adına hizmet veren kişilerdir.

Bu kişiler 4 sene süren hukuk eğitimleri sonrasında 1 yıllık avukatlık stajını tamamlayarak ruhsatlarını elde ederler ve baroya kayıtlarını gerçekleştirerek mesleklerini yerine getirirler.

Avukatlık mesleği icra eden kişiler bu işlemi gerçekleştirebilmek için yalnızca bir baroya kayıt olmak zorundadır. Avukat, bağlı bulunduğu baro ile astlık üstlük ilişkisinde bulunmadığı için barodan bağımsız olarak çalışmalarını yerine getirir. Baronun temel amacı avukatların mesleki olarak dayanışma sağlayabileceği bir yapı oluşturarak mesleğin gereğine uygun bir şekilde icra edilebilmesi adına çalışmalar yürütmektir.

Avukatların Mesleklerini İcra Ederken Dikkate Aldığı İlkeler

Kahramanmaraş en iyi avukat, mesleğini icra ederken mesleğin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Bir avukat mesleğini icra ederken müvekkiline karşı şeffaf olmak zorundadır. Dava ile alakalı gerçekleştirilen bütün işlemlerde müvekkilini bilgilendirerek dava dosyasında bulunan belgelerden müvekkilini de haberdar etmelidir. Meslekte sağlamış olduğu tecrübe ile birlikte davanın nasıl sonuçlanacağı hakkında edindiği gözlemleri de müvekkili ile paylaşarak sonuca yönelik olacak şekilde müvekkilini hazırlamalıdır.

Avukatlar, mesleklerini icra ederken davalarını almış oldukları müvekkillerinin bilgilerini saklamak durumundadır. Avukatlık mesleği çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler karşılıklı güven ilkesine dayalı olduğu için davayı sonuçlandırmak maksadı ile öğrenilen her şey sır saklama yükümlülüğüne dahil edilir. Avukatlar, müvekkilleri aleyhinde tanıklıktan çekinme hakkına da sahiptir. Meslek kapsamında öğrenilen sırların saklanması süresiz olarak gerçekleştirilmektedir. Aradaki vekalet ilişkisinin sona ermesi durumunda dahi sırların ifşa edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

Kahramanmaraş en iyi avukat arayışında olan kişilerin bilmesi gerektiği hususlardan biri ise avukatın davada taraf olmadığı gerçeğidir. Müvekkilin savunmasını gerçekleştiren avukat, aşırı hareketlerden sakınmalı ve kendisini davanın bir tarafı olarak gösterecek bir dilden uzak durmalıdır. Davanın görüldüğü esnada avukatların dikkat etmesi gereken husus savunma maksadı ile hareketlerin gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Avukatlar, dava esnasında taraflar arasında meydana gelen çekişmelerden uzak bir şekilde mesleklerini yerine getirerek tamamıyla objektif olmalı ve sonuca yönelik çözümler üretmelidir.

Avukatlar, üstlendikleri dava veya işlere dair herhangi bir çekişmeli hak edinemez. Çekişmeli hak kavramı ile ifade edilen durum, dava konusu olan hakkı ifade etmektedir. Kahramanmaraş en iyi avukat kapsamında aradığınız avukat, taraf olduğunuz davada dava konusu olan mal veya hakkı talep ederek vekalet ilişkisini başlatamaz.

Bir dava esnasında avukat birden fazla kişinin avukatlığını yapabilir. Bu konuda mevzuatımızda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Hukukumuzda avukatın savunabileceği kişileri kısıtlayan tek unsur ise menfaat unsuru ile değerlendirilir. Savunulan tarafların menfaatleri birbirlerine zıt ise bu durumda avukat iki tarafı aynı anda savunamaz. Aynı davada hem davalının hem de davacının avukatlığını yapma durumu da söz konusu değildir. Böyle bir durum gerçekleştiği zaman avukat, bir görevinden istifa etse dahi diğer görevi icra edemez. Bunun temel sebebi ise sır saklama yükümlülüğü ve adaletin sağlanabilmesi açısındandır.

Avukatlar mesleklerini icra ederken kimseden emir ve talimat almaz. Bağımsızlığının zedelenebileceği hususlardan uzak kalması gerekmektedir. Müvekkilin avukatın bağımsızlığını etkileyecek emir ve talimatları dahi işin reddedilebilmesi için gerekli bir ölçüttür. Kahramanmaraş en iyi avukat, yargı ve idari organlara karşı bağımsız olduğu gibi baroya karşı da bağımsızlığa sahiptir. Bu bağımsızlık kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile adaletin tam olarak sağlanması gerekir.

Avukatın Savunma İşlevi

Avukat savunma işlemini yalnızca yargı makamlarında değil, her türlü idari kurumda da sürdürmektedir. Tapu müdürlükleri, bakanlıklar, kaymakamlıklar, belediyeler, valilikler vb. kurumlar söz konusu olduğu zaman avukat, müvekkilinin eksik bulunan hukuki bilgilerini tamamlayarak bütün işlemlerini yerine getirir.

Avukat idari kurumlarda olduğu gibi adli kurumlarda da hukuk bilgisi yeterli düzeyde olmayan müvekkillerinin haklarını korur. Avukat, suç şüphesi altında bulunan kişilerin üzerinden bu şüpheyi kaldırmayı hedefler. Avukatın savunma işlevi ile birlikte kişilerin temel hak ve özgürlükleri korunur. Avukatlar aynı davada olmama koşuluna uyarak sanık avukatı veya mağdur avukatı olabilirler. Müvekkilinin pozisyonunun avukatlar açısından herhangi bir önemi yoktur. Aynı davada olmama koşulunu sağladığı süre boyunca alacaklı avukatı veya borçlu avukatı olabilir; boşanma davalarında davacının veya davalının avukatlığını görev edilebilir.

Savunma işlevi kapsamında avukat, müvekkilinin katılımının gerekli olmadığı bütün işlemleri yerine getirir. Bazı davalarda bazı işlemlerin yapılabilmesi için müvekkilin bulunması şartı yer alır. Bu durumlar haricinde müvekkil bulunmadan avukat süreci tek başına yönetebilme yetisine sahiptir. Kahramanmaraş en iyi avukat, hukuki meseleyi çözümleyebilme yeteneğine sahip olan kişidir. Her hukuki meselenin bilinmesi mesleki açıdan mümkün olmasa da avukat, müvekkilinin problemlerini çözebilme açısından hukuka farklı bir perspektiften bakabilen kişidir.

Avukatlık Mesleğinde Branşlaşma Var Mı?

Ülkemizde avukatlık mesleği, tıp mesleği gibi bir branşlaşmanın mevcut bulunduğu meslekler arasında yer almaz. Dünya genelinde çoğu ülke avukatların branşlaşarak alanında problem çözücü bir kimlik kazanmasını sağlar. Ülkemizde ise branşlaşmaya gidilmemekte, avukatlar bütün davalara girebilecek bir yetkiye sahiptir.

Kahramanmaraş en iyi avukat, herhangi bir branşlaşma söz konusu olmadığı için her türlü davaya girebilmektedir. Branşlaşma her ne kadar mevzuatta ve uygulamada bulunmasa da halk dilinde yerleşmiş tabirler söz konusudur. Halk tarafından ağır ceza yargılaması alanında görev almayı tercih eden avukatlara "ağır ceza avukatı", aile hukukundan doğan davaları çözüme ulaştırmaya çalışan avukatlara "boşanma avukatı"  denmektedir.

Emin Hukuk Bürosu, bünyesinde birden fazla avukat bulunduran bir hukuk bürosudur. Büroda bulunan avukatlar ceza ve hukuk davaları kapsamında avukatlık hizmeti ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve hukuki bilginin yetersiz kaldığı durumlarda danışmanlık sağlanması da avukatlar aracılığı ile sağlanmaktadır.